Produkty

Rekuperační jednotka s velkým rekuperačním protiproudovým  AL výměníkem s vysoukou účinností dosahující až 92% zpětného zisku tepla. Jednotka  je vybavena velkokapacitními  fitry F7 (vhodné pro alergiky). Skříň jednotky je konstruována z pozinkového plechu. Vnitřní konstrukce je z vysoce kvalitní izolační polyuretanové pěny PIR s povrchem ALU o minimální tloušťce 30mm s tepelným odporem Rmat (1.25 mK/W). Tato konstrukce zajišťuje nízké tlakové a tepelné ztráty, bez tepelných mostů.

  • Na přání lze jednotku osadit i plastovým výměníkem. 
  • Na přání lze jednotku vyrobit pro připojení hrdla vzhůru. 
  • Na přání lze jednotlivá  hrdla jednotky umístit na pravou a zároveň i na levou stranu dle požadavku zákazníka. 
Rekuperační jednotka s označením

RJ-125/400 je určena pro radiální ventilátory VK 125 s AC motory o výkonu 360m3/h, nebo s ventilátory VK 125 s EC motory o výkonu 420m3/h

RJ-150/400 je určena pro radiální ventilátory VK 150 s AC motory o výkonu 460m3/h, nebo s ventilátory VK 150 s EC motory o výkonu 630m3/h

RJ-150/500 je určena pro radiální ventilátory VK 200 s AC motory o výkonu 700m3/h nebo s ventilítory VK 150 s EC motory o výkonu 630m3/h, nebo s ventilátory VK 200 s EC motory o výkonu 885m3/h

 Inteligentní ovladač K-CO2-VOC-Bypass  systému čerstvého vzduchu využívá technologii dotykových tlačítek, která jsou flexibilní a snadno se ovládají. Vestavěný senzor ovladače může sledovat vnitřní teplotu, vlhkost, koncentraci CO2 a sledování těkavých organických látek (VOC) v reálném čase. Výstupní signál ovladače přímo řídí start a rychlost ventilátorů dle nastavené koncentrace CO2 automaticky ovládá rychlost ventilátoru, vypnutí a zapnutí rekuperační jednotky. Manuálně ovládá otevření a zavření bypassové klapky, rychlost ventilátorů a indikuje výměnu filtrů. Umožňuje nastavit týdenní program se 4 změnami na den. Může být široce používán v obytných, komerčních a průmyslových instalacích a může účinně zlepšit kvalitu ovzduší v domě ke zdravému bydlení a pohodlí. „Vysoká účinnost, energetická úspornost “ což přispívá k ochrana životního prostředí.

Kontrolér K-CO2-VOC-bypass EC

Kontrolér K-CO2-VOC-Bypass ACSoučástí kontroléru je rozvodná skříňka, která vám umožní jednoduché propojení pomocí označených svorek ventilátorů a k připojení k síti. Kontrolér lze také použít jako další řídící prvek do sestavy k řídící jednotce R-EC nebo k řídící jednotce R-AC. Kontrolér vlhkosti je vybaven vlhkostním čidlem, délka kabelu 1,4m, který monitoruje vlhkost vzduchu v objektech. Toto zařízení řídí velice přesný digitální hydrostat s nastavitelnou hysterzí po 0.1 Rh. Výhoda digitálního hydrostatu je, že se nemusí nic seřizovat či kalibrovat.

 

Návod – Kontrolér vlhkosti HS-1doc

 

  

Řídící jednotka R-EC ovládaná inteligetním kontrolérem K-CO2-VOC-Bypass EC s možností nastavení požadovaných otáček EC ventilátorů. Řidící jednotka je vybavena jednoduchou protim-mrazovou ochranou, tuto řídí velice přesný digitální termostat s nastavitelnou hysterzí po 0.1°C, který prostřednictvím čidla teploty monitoruje odcházející kontaminovaný vzduch z rekuperační jednotky, proto proti-mrazový digitální termostat chrání, až je to skutečně potřeba. Jestliže teplota klesne pod nastavenou mez. (0 °C) digitální termostat odpojí přívodní ventilátor, kdy odchozí kontaminovaný vzduch prohřeje výměník, následně  digitální termostat opět sepne přívodní ventilátor. Vše se děje velice rychle a při provozu příchozí ventilátor mění pouze rychlost otáček ventilátoru. Výhoda digitálního termostatu je, že se nemusí nic seřizovat či kalibrovat. Pomocí červeného tlačítka je možné protimrazovou ochranu aktivovat a deaktivovat. Řídící jednotka nejen ochrání váš rekuperační výměník, ale dále umožní jednoduché připojení ke kontrolérům K-CO2-VOC-Bypass EC, k elektrické sítí, k EC ventilátorům, k servo bypassu, kdy jednoduché propojení umožní  označené svorky. K řídící jednotce je možné připojit více kontrolérů, kdy rekuperační jednotka je řízena poté podle požadavků konkretního zatížení místnosti ve které je kontrolér instalován (obyvací pokoj, ložnice atd.)

Řídící jednotka  R-EC s proti-mrazovou ochranou

 Řídící jednotka R-AC ovládaná inteligetním kontrolérem K-CO2 nebo K-CO2-bypass s možností nastavení požadovaných otáček AC ventilátorů. Pomocí dvou potenciometrů, uživateli umožnuje nastavení otáček ventilátorů ovládaným kontrolérem K-CO2 nebo K-CO2-bypass v režimech LOW (nízká rychlost), MED (střední rychlost), HICH (vysoká rychlost nelze uživatelem nastavit v uvedeném režimu je chod AC ventilátorů na plný výkon). Řidící jednotka je vybavena jednoduchou protim-mrazovou ochranou, tuto řídí velice přesný digitální termostat s nastavitelnou hysterzí po 0.1°C, který prostřednictvím čidla teploty monitoruje odcházející kontaminovaný vzduch z rekuperační jednotky, proto proti-mrazový digitální termostat chrání, až je to skutečně potřeba. Jestliže teplota klesne pod nastavenou mez. (0 °C) digitální termostat odpojí přívodní ventilátor, kdy odchozí kontaminovaný vzduch prohřeje výměník, následně  digitální termostat opět sepne přívodní ventilátor. Vše se děje velice rychle a při provozu příchozí ventilátor mění pouze rychlost otáček ventilátoru. Výhoda digitálního termostatu je, že se nemusí nic seřizovat či kalibrovat. Pomocí červeného tlačítka je možné protimrazovou ochranu aktivovat a deaktivovat. Řídící jednotka nejen ochrání váš rekuperační výměník, ale dále umožní jednoduché připojení ke kontrolérům K-CO2 nebo K-CO2-bypass, k elektrické sítí, k AC ventilátorům, k servo bypassu, kdy jednoduché propojení umožní  označené svorky. K řídící jednotce je možné připojit více kontrolérů, kdy rekuperační jednotka je poté řízena podle požadavků konkretního zatížení místnosti ve které je kontrolér instalován (obyvací pokoj, ložnice atd.)

Řídící jednotka R-AC s proti-mrazovou ochranouRozvodná krabice s proti-mrazovou ochranou, když venkovní  teplota  klesne pod bod mrazu, rekuperační výměník odebere z kontaminovaného odchozího vlhkého vzduchu  veškeré teplo a výměník začne namrzat. Vzduchové kanálky výměníku se stanou neprůchodnými a jednotka přestane plnit svojí činnost. Proto je potřeba jednotku vybavit alespoň jednoduchou proti-mrazovou ochranou. Toto zařízení řídí velice přesný digitální termostat s nastavitelnou hysterzí po 0.1°C, který prostřednictvím čidla teploty monitoruje odcházející kontaminovaný vzduch z rekuperační jednotky, proto proti-mrazový digitální termostat chrání, až je to skutečně potřeba. Jestliže teplota klesne pod nastavenou mez. (0 °C)  digitální termostat odpojí přívodní ventilátor, kdy odchozí kontaminovaný vzduch prohřeje výměník, následně  digitální termostat opět sepne přívodní ventilátor. Vše se děje velice rychle a při provozu příchozí ventilátor mění pouze rychlost otáček ventilátoru. Rozvodná krabice  nejen ochrání váš rekuperační výměník, ale dále umožní jednoduché připojení ventilátorů, regulaci otáček (ventilátorů) a připojení k síti, jednoduché propojení umožní  označené svorky. Výhoda digitálního termostatu je, že se nemusí nic seřizovat či kalibrovat.

Rozvodná krabice s proti-mrazovou ochranou PT-1Předehřev vzduchu  (proti-mrazová ochrana), když venkovní  teplota  klesne pod bod mrazu, rekuperační výměník odebere z kontaminovaného odchozího vlhkého vzduchu  veškeré teplo a výměník zažne namrzat. Vzduchové kanálky výměníku se stanou neprůchodnými a jednotka přestane plnit svoji činnost. Proto je potřeba rekuperační jednotku vybavit komfortní proti-mrazovou ochranou (předehřevem). Toto zařízení řídí velice přesný digitální termostat s nastavitelnou hysterzí po 0.1°C, který prostřednictvím čidla teploty monitoruje odcházející kontaminovaný vzduch z rekuperační jednotky. Proto předehřev sepne, až je to skutečně potřeba. Jestliže teplota klesne pod nastavenou mez (0 °C)  digitální termostat sepne topné těleso, které předehřeje příchozí vzduch a tak zabrání k namrzání rekuperačního výměníku. Výhoda digitálního termostatu je, že se nemusí nic seřizovat či kalibrovat. Jsou přesné a nastavitelná hysterze po 0.1°C zaručí ten nejúspornější provoz. Topné těleso o výkonu 800W zaručuje spolehlivou ochranu i při velkých mrazech. Bezpečný povoz  řídí havarijní termostat, který v případě poruchy (např. zastavení chodu ventilátoru) a při dosažení 30°C předehřev resartuje, kdy provoz předehřevu je obnoven, až při 28°C. Předehřev se instaluje pouhým nasunutím na hrdlo rekuperační jednotky a připojením  za pomocí zástrčky k elektrické síti.

Předehřev s označením  

EP-125 o průměru 125mm                    EP-150 o průměru 150mmBypass slouží na přemostění odchozího kontaminovaného vzduchu z domu mimo rekuperační výměník tak, aby nebylo předáváno teplo na příchozí čerstvý vzduch do domu. Bypass je vybaven mechanickou těsnou klapkou, která se ovládá ručním ventilem otočením o 90°, nebo těsnou ele. servo klapkou řízenou přepínačem nebo K-CO2. Bypass se využívá především v období mimo topnou sezonu, kdy již není požadavek, na předávání tepla odchozího vzduchu na vzduch příchozí z toho vyplývá, že z domu je odsáván teplý kontaminovaný vzduch a do domu je vháněn čerstvý chladný vzduch bez vzájemné kontaminace. Přemostěním za pomocí bypassu dochází ke chlazení domu a to především v noční době. Bypass vám především umožní nerušený komfortní spánek se zavřenými okny v letních měsících.

Bypass o průměru 125mm nebo 150mm s manuálním ovládánímBypass  s mechanickou těsnou klapkou, která je ovládána elektrickým servem otočením o 90° s možností ovládání obyčejným přepínačem s označením č. 6 nebo vzduchovým kontrolérem K-bypass s dotykovým displejem. 

  • doba rotace 8 – 10 sec
  • životnost 20 000 cyklů
  • jednoduchá instalace
  • rotace 0 – 90°

 

Bypass o průměru 125mm nebo 150mm se servo klapkou napětí 220 VAC 

 Ovladač motorových těsných klapek vám umožní ovládat bypass podle nastavené teploty s nastavitelnou hysterezí po 0.1°C. Jednoduše nastavíte, při jaké teplotě má být bypassová klapka otevřena a při jaké teplotě uzavřena. S ovladačem O-Bypass je řízení  bypassu zcela automatické.  Ovladač klapek vám rovněž umožní řídit i několik klapek, nebo klapku či několik klapek uzavře a zároveň klapku nebo několik klapek otevře. Proto lze ovladač klapek i využít pro rekuperační jednotky se zemním kolektorem, nebo pasivní předehřevem či ochlazování vzduchu.

 

          O-BypassEC ventilátory jsou vybaven vysoce efektivní elektronicky komutovanými proudovými EC motory se zpětně zakřivenými lopatkami. Tyto motory jsou nejmodernější, energeticky velmi úsporným řešením. Příkon motoru EC je ve srovnání se standardními motory o 35% nižší. Ventilátory s EC motory mají vynikající aerodynamiku výkon a nízkou hlučnost. Motory EC jsou vybaveny vysokým výkonem a vysokou účinností 90%. Motory jsou vybaveny kuličkovými ložisky navrženými pro nepřetržitý provoz až 40 000 hodin. Výhodou EC motorů je plynulý chod v celém rozsahu nastavení otáček řízení 0-10V.

     VENTS VK 125 EC,  VENTS VK 150 EC, VENTS VK 200 ECRegulátor otáček je určen pro plynulé regulování EC motorů v rozmezí napětí 0-10 V. Ovladač je vybaven ON/OFF přepínačem a ovládacím kolečkem.

 

VENTS R-1/010AC ventilátory jsou vybaveny jednofázovými asynchronními AC motory s vnějším rotorem, který je vybaven odstředivým oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami. Za účelem dosažení přesného výkonu, bezpečného provozu a nízké hlučnosti. Motory jsou vybaveny kuličkovými ložisky navrženými pro nepřetržitý provoz až 40 000 hodin. K výhodám patří možnost zapojit vertikálně i horizontálně, nízká hlučnost, příznivá cena!

VENTS VK 125,  VENTS VK 150,   VENTS VK 200

 Regulátor otáček je určen pro modulační řízení otáček u ventilátorů s AC motory do výkonu 400 W (1,5 A). Na jeden regulátor je možno připojit více ventilátorů paraleně, pokud ovšem celková kapacita ventilátorů nepřesáhne 400 W. Určen pro udržení a regulování otáček všech jednofázových motorů. Rychlost otáček závisí na regulaci jejich napájecího napětí od 60 – 230 V. Ovladač je vybaven ON/OFF přepínačem a ovládacím kolečkem.

   VENTS RS-1-400

 

 

RJ – 125/400 bez ventilátorů 360m3/h

RJ – 150/400 bez ventilátorů 460m3/h

RJ – 150/500 bez ventilátorů 700m3/h          

RJ – 125/400 s AC motory SET o výkonu 360m3/h

RJ – 150/400 s AC motory SET o výkonu 460m3/h

RJ – 125/400 s AC motory SET+REGULACE o výkonu 360m3/h

RJ – 150/400 s AC motory SET+REGULACE o výkonu 460m3/h

RJ – 150/500 s AC motory SET o výkonu 700m3/h

RJ – 150/500 s AC motory SET + REGULACE o výkonu 700m3/h

RJ – 125/400 s EC motory SET o výkonu 420m3/h

RJ – 125/400 s EC motory SET+REGULACE o výkonu 420m3/h

RJ – 150/500 s EC motory SET o výkonu 630m3/h

RJ – 150/500 s EC motory SET+REGULACE o výkonu 630m3/h